Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis lại đến Việt Nam để làm gì?
Nguồn: VIETLIVE.TV - Youtube Ngày đăng: 2018-10-17