Thư trình bày về cái "dốt" của tên Lữ Giang (Nguyễn Cần)
Tác giả: Lương Nguyễn Nguồn: Email Ngày đăng: 2018-10-20
Nguyễn Cần (Lữ Giang)
Kính anh Gia Cát Mỗ/Dương Văn Hoàng,
Tôi xin được trả lời những điều mà anh không đồng ý với tôi về những nhận định rằng Nguyễn Cần/Lữ Giang là tên dốt nát. Xin thưa : Theo định nghĩa của tự điển Việt Nam dốt ngoài nghĩa không biết chữ nó còn có nghĩa là không hiểu biết sự đời, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Vậy thì :
1. Như tôi đã từng chứng minh, anh ta không biết chữ Hán mà vẫn cứ đưa những câu chữ Hán vào bài viết mà tôi biết chắc là anh ta đi hỏi người nầy người kia để viết, cái rủi là anh ta bị người ta ghét nên “trát chủ” bằng cách giải thích sai chơi mà anh ta tưởng đúng nên viết ra để lòe thiên hạ. Chắc anh cũng biết thiếu gì tên đi học ngoại quốc về nước trong thời chiến mà không góp phần chống giặc lại đi biểu tình chống chính phủ (Gọi là phản chiến) vì ảnh hưởng của bọn phản chiến ở các nước tự do cũng là bọn ngu si, phản chiến mà không chống bọn gây chiến tranh là cộng sản mà đi chống chính phủ của mình đang ra sức tự vệ. Bọn không biết sự đời, không phân biệt ai tốt ai xấu mà cũng chỉ vì đồng tiền nên bán rẽ lương tâm là vậy. Bọn đó không gọi là dốt nát thì còn gọi là gì !
2. Ngày nay sách báo tràn đầy, phương tiện internet đa năng, nên muốn biết một vấn đề gì chỉ cần nhích “con chuột” là có ngay những điều trên mạng dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhiều anh viết lách chỉ cần “mượn” của người để làm của mình, dẫn chứng tùm lum tà là nào là trích ra từ quyển sách nào của tác giả nào trang số mấy, để chứng tỏ là mình đã đọc nhiều sách, biết nhiều ngôn ngữ nhưng thực ra chẳng biết gì ráo, chúng ta chỉ cần truy cứu một chút tinh ý một chút, xem cái lời diễn dịch tầm bậy của y về vấn đề đó là biết ngay tên “ăn trộm tài liệu nầy”, Nguyễn Cần/Lữ Giang là một ở trong trường hợp nầy. Cho nên những ai chỉ trích, đánh trúng huyệt đạo “ăn cắp” của y là y cầm mồm đâu có chống chế gì được.
3. Trong chúng ta, những người đã sống trong suốt thời VNCH, ai mà không biết nhiều tên chỉ được các cha, các thầy, “các cô” cho núp áo, núp váy là thăng quan tiếng chức vù vù, nên sau 1975 mới thấy xuất hiện hết, rồi vào tù mới hiện nguyên hình là những tên “cà chớn” (chuyện nầy xin để vào một dịp thuận tiện mới nói hết được), nhưng thật ra thì cũng thấy có nhiều quyển sách đề cập rồi nhưng chưa đủ. Anh em chúng tôi là những người trẻ mới ra trường chức vụ tép riu khi vào tù 1975 chỉ biết than : Chúng ta nay vào đây là phải lắm rồi, những thằng già mà trình độ như thế, tư cách như thế mà chức vụ của chúng cao như thế thì mất nước là phải rồi ( như thế mới thấy được tại sao Hoa Kỳ bỏ chúng ta, tiên trách kỷ hậu trách nhân là thế). Tôi xin thưa, tôi và ông Nguyễn Cần cũng đều vào trại tù 15NV, rồi trại Long Thành, nên biết rõ lắm….
Mong rằng anh Gia Cát Mỗ và quý vị hiểu cho nếu tôi có nói những lời hơi nặng về ông Nguyễn Cần, chỉ vì ông ta là người có tuổi đã từng bị tù Cộng Sản, qua xứ Hoa Kỳ nầy mà vẫn không sáng mắt sáng lòng, chẳng phân biệt được chính tà, chỉ vì ba cái đồng dollars dơ bẩn mà viết những lời bậy bạ, như quý vị đã thấy…... 

Như nhiều lần nhận xét về những bài viết trước đây của Lữ Gian /Nguyễn Cần chúng tôi đã nói quá rõ về sự dốt nát của y.
Bài nầy cũng vì sự viết bậy nói bạ của Lữ Giang nên chúng tôi phải chỉ rõ một lần nữa cho mọi người thấy rõ :
1. Dốt chữ Tàu mà ưa nói chữ: Lần trước tôi có dạy dỗ y về chữ “Xực Phàn” là “ăn cơm” mà Nguyễn Cần/Tú Gàn dịch là “thực phẩm” trên báo Sài Gòn Nhỏ của mụ Hoàng Dược Thảo. Nay không thể dạy cho y nữa mà chỉ vạch ra sự dốt chữ Tàu của y một lần nữa mà thôi:
Y trích một câu trong Binh Thư Tôn Tử đã sai mà chua nghĩa cũng sai bét, quý vị cứ đọc thì thấy rõ: (Nguyễn Cần viết : Phải nhớ lại lời của Tôn Tử: "Bất tri bỉ, bất tri kỉ, mỗi chiến tất đãi", có nghĩa là"Không biết người, không biết mình, trăm trận đều thua." )
2. Những câu trích dẫn của Lữ Gian thi thì đều xuyên tạc, quý vị cứ đọc sẽ thấy rõ chúng tôi không cần dẫn chứng.
3. Những sự kiện chính trị đang xãy ra Lữ Gian cũng đều viết sai sự thật.
4. Lữ Giang chuyên đánh phá những người quốc gia chống cộng nên phịa ra những chuyện hoang tưởng rất buồn cười: Như “đạo luật” hà khắc vượt lên trên Hiến Pháp Hoa Kỳ đã được công bố. Quốc Văn giáo khoa thư chống cộng…
5. Có một điều cần nói là Nguyễn Cần/Lữ Gian là người Quãng Bình cùng quê và là đệ tử của Thích Trí Quang. Y vào tu viện Xuân Bích của Công Giáo, nhằm lũng đoạn, nhưng bị sa thải, chạy vô Sài Gòn kiếm ăn và ở đợ cho các linh mục rồi được các linh mục xin xỏ cho vô giúp việc ở tòa án, sau cùng lên được chức Phó Biện Lý ở tòa Gia Định. Bề ngoài tỏ ra ta đây là công giáo nên hết lời ca ngợi Tổng Thống Ngô Đìng Diệm (những việc mà không ai phủ nhận), nhưng qua nhiều bài viết và nhất là bài nầy thì quý vị thấy rõ y lại đi bợ đít đảng Dân Chủ một đảng chủ trương phá thai, và xây dựng xã hội chủ nghĩa (trái với tín điều của đạo công giáo) thì thấy có buồn cười hay không. Đúng là cây kim trong bọc thì phải có lúc lòi ra.
6. Y luôn cho mình là trong sạch, hiểu biết xem TT Trump là “I tờ rít về chính trị”, “ không biết làm kinh tế” … nhưng bản thân thì lãnh tiền SSI, viết một cuốn sách về lịch sử Việt Nam mà tiền bán sách lại không khai báo với sở An Sinh Xã Hội… Y Chống TT Trump chỉ sợ mất tiền SSI… Quý vị có thấy được một tên giả nhân giả nghĩa hay không ?!
7. Những việc làm của TT Trump trong 2 năm qua đến những đứa trẻ học trung học cũng biết được thế mà Lữ Gian/Nguyễn Cần không biết, chỉ viết bậy bạ xuyên tạc chống phá thì đúng là một tên dốt nát đi bàn chuyện của vĩ nhân !!!
Cái u mê ám chướng và dốt nát của Nguyễn Cẫn/Lữ Gian thì nói không hết, xin hẹn một dịp khác
Cảm ơn quý vị đã đọc những lời nầy.
Luong Nguyen
20.10.2018
 ---------------
Ý kiến độc giả :

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Lương Nguyễn. Lữ Giang Nguyễn Cần là một kẻ vô liêm sỉ, sống nhờ chế độ VNCH mà lại phản lại chế độ. Bị tù VC mà không biết nhục, tới xứ tự do lại cong đít cong đuôi bênh vực cho Vẹm. Những điều tôi kể về y là có thật. Ngay cả chuyện y bịa chuyện thẩm phán Robert Gardner nói về ông Bùi Bỉnh Bân - vừa qua đời - bị ông Thẩm phán này bắt phải đọc lời xin lỗi trên đài phát thanh. Tôi có giữ bản án này do ông BBB đưa cho tôi.

Lão Móc