498 đại biểu Cuốc Hội VN ngỡ ngàng khi Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong diện mạo khác thường
Tác giả: Sao Băng Tv Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-10-23