Phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng về việc Nguyễn Phú Trọng được bầu làm chủ tịch nước
Nguồn: RFA Ngày đăng: 2018-10-24


Tân Chủ tịch nước: "Sự hiểu biết của tôi không đáp ứng yêu cầu!"


Trực Tiếp : Lễ tuyên thệ Chủ Tịch Nước của TBT Nguyễn Phú Trọng
Tác giả: Tin tức Việt Nguồn: Youtube