Tình hình nhiễu nhương hiện nay ở Mỹ do bọn chính trị lưu manh tạo ra
Tác giả: Ngụy Vũ - Trần Nhật Phong Nguồn: Thời sự Hoa Kỳ - Youtube Ngày đăng: 2018-10-27
TIN 28/10/2018: Trung Quốc Đang Phá Hoại Tổng Thống Trump

Chúc mừng ông, Giáo Sư Chu Hảo
Nguồn: VIETLIVE.TV - Youtube Ngày đăng: 2018-10-27