TIN MỚI: TT Trump cắt viện trợ, báo động quân đội về đoàn người di cư
Tác giả: Thời Sụ Thế Giới Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-10-28