Giáo sư Chu Hảo tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam
Nguồn: VietLiveTV - Youtube Ngày đăng: 2018-10-29