BBT : Xem video cũ duới đây đã được phổ biến cách đây trên 1 năm, mọi người đều nhận biết rằng người Việt và những đại biểu của họ ở Quốc Hội không phải mê ngủ và mù mờ với hiện tình đất nước, , ngược lại họ biết rõ những gì tệ hại đang xảy ra cho dân tộc nhưng, từ đó đến nay họ đã chẳng làm gì cả để đối phó với tình hình nguy ngập của Việt Nam mà vẫn đồng lòng hiệp ý với ĐCSVN để tiếp tục khiếp nhược trước sự xâm lăng của Trung Quốc và cúi đầu chịu mang thân phận phản quốc để bán nước , nhường đặc khu cho giặc Tàu. Vì thế "đừng nghe những gì bọn chúng nói, mà hãy nhìn những gì bọn chúng làm" để biết ai là ích lợi cho quốc gia dân tộc và ai cần phải mang ra pháp trường chém hết để cho đất nước khỏi bị lừa bịp và bán cho bọn kẻ thù phương bắc. !!
Xem 5 phút và hãy đánh giá đúng về Biển Đông, Trích bài phát biểu của Đại Biểu Quốc Hội
Nguồn: Sea News - Youtube Ngày đăng: 2018-10-30