Xử phạt mua bán ngoại tệ: Đúng luật, sai lý ? 
Nguồn: VTC14 - Youtube Ngày đăng: 2018-10-31