HÃY BỎ ĐẢNG về với dân - Lm Nguyễn Duy Tân và Thầy Thích Ngộ Chánh
Nguồn: AMEN Tv - Youtube Ngày đăng: 2018-11-04

Những người lạ bịt mặt bám theo Lm Nguyễn Duy Tân tri ân các chiến sĩ VNCH ở Biên Hòa