Muốn giảm STRESS ? Hãy nghe Lisa Phạm chưởi bọn VC súc vật thổ tả !
Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-11-17
LISA PHẠM 624 - Khai Dân Trí Mới Nhất Ngày 17-11-2018