Chuyện Tiếu Lâm Thời Hiện Đại
Tác giả: Nguyễn Đạt Ngày đăng: 2018-11-26


"Tiến sĩ" Hồng Lĩnh HỒ NAM TRÂN "Rất xứng đáng để đội Lá Đa TRẦN KIỀU NGỌC" (1)
Ông già Hồng Lĩnh quá ngu đần
Đội lá đa lòng cứ sướng rân
Mùi thủm tanh tao mê bất tận
Hơi nồng ngào ngạt khoái vô ngần
Già không nên nết quỳ bên váy
Ngốc chẳng ra hồn mọp dưới chân
Mở miệng nói xàm nào biết nhục
Gia đình, tông tộc Hồ Nam Trân

Nguyễn Đạt
November 25, 2018

(1) Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân không biết xấu hổ khi đội lá đa của LS Trần Kiều Ngọc mà bảo "Nguyễn Đạt không đáng xách giày cho LS Trần Kiều Ngọc" .
Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân già đầu mà quá ngu :
- LS Trần Kiều Ngọc chỉ là con rối" của thế lực băng đảng chứ chẳng có tài nghệ gì đáng kể .
- Tôi (Nguyễn Đạt) có nạp đơn "xin xách giày" cho bất cứ ai đâu mà bảo là "xứng đáng" hay không ?
- Vì thế, Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân "rất xứng đáng để đội lá đa của LS Trần Kiều Ngọc" trước mắt công luận, trước mắt mọi người .
- Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân muốn hạ nhục người công chính nên vô hình trung rước nhục vào mình .
- Cần phải dạy cho những thằng già vô sỉ như Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân biết thế nào là liêm sỉ, thế nào là phải trái ..
- Hồng Lĩnh Hồ Nam Trân già rồi, ngu cũng phải ngu vừa vừa thôi .