Chống Phản Động Khủng Bố
Tác giả: Bửu Tùng Ngày đăng: 2018-11-30(Cảm tác khi thấy bức ảnh trên)

Hai phường phản động tẻo tèo teo
Xốc xếch lang thang tựa cánh bèo
Súng đạn đầy lưng vài chữ viết
Bom mìn khắp ngực mấy dòng theo
Công An dũng cảm liền xông đến
Chiến sĩ can trường quyết đuổi đeo
Phá vỡ mưu đồ quân khủng bố
Anh hùng ! Đảng Cọng Sản hò reo

Bửu Tùng
29 Nov 2018
---------

Giỏi Phá


Búa chẳng hề lơi chặt gốc cành
Đồng thời miệng bảo thiếu màu xanh
Trồng cây rút quỹ rùa đi chậm
Bán gỗ chia tiền thỏ chạy nhanh
Đổi chủ đường dâng dòng bẩn đục
Thay tên phố lạc gió trong lành
Còn đâu ngọc bích trời hoa lệ
Nón cối nơi nào cũng phá banh

Bửu Tùng
29/11/2018