TRI ÂN TPB VNCH - BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI - SÁNG 26.12.2018 
Nguồn: Amen TV - Youtube Ngày đăng: 2018-12-27***++++++