Nguyện vọng của Trump và Tập
Tác giả: Minh Sơn Nguồn: Internet Ngày đăng: 2018-12-29


***