Nếu Đệ Nhất phu nhân Melania Trump mặc áo dài Việt thì Việt Cọng sẽ ca ngợi ra sao ?
Tác giả: Minh Sơn Nguồn: Hình Internet Ngày đăng: 2019-01-02


Chúng nó sẽ nói : Chúng ta chỉ có một mẹ xinh đẹp là Bành Lệ Viện thôi. Đừng khen ai khác kẻo bị bố Tập cúp thăm nuôi đói teo mỏ chồn.***