Đài Loan vận động LHQ công nhận "độc lập" thách thức CHINA
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn:Youtube Ngày đăng: 2019-01-03
***