Trump đã làm chủ "trò chơi chính trị" mà phe Dân Chủ khởi xướng
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-01-16