CÓ CHI KHÓ HIỂU

Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2019-02-01

Tại sao kể tội đảng hồ
Để hồ sai bọn gia nô đập nhừ ?
Luật đảng cộng là như rứa đó
Chúng sẵn tiền Pắc Bó làm fund
Lập ra "toà án nhân dân
Như thời “cải cách” bất nhân đó mà
Ai bảo vệ quốc gia, chúng khện
Ai chống hồ chúng nện tan ra
Làm thơ kể tội cộng à?
Chúng phong “nhà thổ, đĩ già” ngay thôi
Chúng áp dụng như thời ruộng đất
Bịa tội ra chúng chất cho đầy
Đứa tung đứa hứng đứa nhay
Xúm nhau bỏ lửa vào tay người lành
Không có tội chúng phanh ra tội
Luật rừng xanh chúng nối tội vào
Trước là đẹp dạ đỉnh cao
Sau là cốt để đồng bào ngờ nhau
Trong cái buổi vàng thau hỗn loạn
Và tự do luật pháp Cờ Hoa
Đảng Hồ mướn chúng làm loa
Chửi thuê cho đảng đặng mà chúng no
Nếu chẳng chửi, thày trò đói rạc
Không có fund thăm boác, nuôi bồ
Rứa là tận tụy bưng bô
Fund Hồ nuôi bọn ma cô nằm vùng
Dù chúng đã vô cùng nổi tiếng
Là tay sai, mã diện ngưu đầu
Nhưng nào chúng biết nhục đâu
Non sông thua mọi nhu cầu lợi riêng
Để thoả mãn bạc tiền, quan chức
Chúng thành loài thất đức vô lương
Việt cộng thì bán quê hương
Chúng thì bán óc cho phường tay sai
Để tháng tháng được vài ba chục
Fund ăn no, chúng đục người dân
Chúng rình sau gáy, gót chân
Đánh hơi chúng ngửi chỗ gần chỗ xa
Ai chống cộng đều là tội phạm
Ai thương quê là đám ... tử thù
Ngậm tiền của cộng rồi ư
Quốc gia chúng thọi ngất ngư con tàu...

Có gì mà khó hiểu đâu...

Tha Hương