CẢ THẾ GIỚI ĂN MỪNG KHI TRUNG QUỐC Ồ AT BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI KHỎI VENEZUELA
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-02-01