Nhạc Xuân Kỷ Hợi 2019 Nghe Là Nao Nức TẾT
Càng đón xuân, càng thù hận chế độ VC ăn cướp, tàn phá và sát hại nhân dân. Tội ác của chúng không bao giờ quên, trời không dung, đất không tha, sông núi oán hận, cỏ cây căm hờn !!


Việt Cọng đập phá nhà dân vào dịp Tết Kỷ Hợi tại khu Lộc Hưng, quận Tân Bình
Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế