CHẤN ĐỘNG: Đảng Dân Chủ lấy TIỀN THUẾ dân Hoa Kỳ nuôi giặc, quyết không cho TT Trump xây BỨC TƯỜNG
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-02-04


---------