Vua tuổi Hợi nào lên ngôi mùng một Tết, có đến 142 con?
Tác giả: Nguyễn Thanh Diệp Nguồn: News Zing Ngày đăng: 2019-02-05


Vua Minh Mạng
Minh Mạng là vị vua thứ hai của triều Nguyễn, con trai thứ của vua Gia Long. Ông lên ngôi đúng ngày mùng một Tết Bính Thìn (1820). Minh Mạng cũng là vị vua có nhiều con nhất trong số các đế vương nước Việt, với 142 người.
Mẹ vua Minh Mạng là ai ?


Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu
Vua Minh Mạng sinh năm Tân Hợi (1791). Mẹ vua là bà Trần Thị Đang, tức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, con gái của Thọ Quốc Công Trần Hưng Đạt, quê gốc Thanh Hóa nhưng vào sinh sống, định cư ở kinh đô Huế.
Vua Minh Mạng ban hành lệnh cấm người dân sử dụng gì...?


Thuốc phiện
Theo sách "Đại Nam thực lục chính biên", năm Canh Thìn (1820), vua Minh Mạng ban dụ rằng: “Thuốc phiện là thứ thuốc độc từ ngoại quốc đem lại, những phường du côn lêu lổng mới hút cho là phong lưu, rồi chuyển thành thói quen, thường thường nghiện mà không thể bỏ được. Vì nó, quan bỏ cả chức vụ, dân thì phá hết sản nghiệp, thậm chí gầy yếu sinh bệnh tổn tạng, thương sinh. Vậy nên bài để nghiêm cấm đi”
Ai bị vua Minh Mạng coi là ngông cuồng?


Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Công Trứ là danh thần nhà Nguyễn, có tài kinh bang tế thế, từng chiêu dân khai khẩn, lập huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình). Tuy vậy, Nguyễn Công Trứ là người rất ngông, thường ngày họp nhau uống rượu, làm thơ ca quốc âm, có ý coi rẻ lợi danh. Việc này lọt đến tai vua, vua cười nói rằng: "Thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng như thế đấy”.
Dưới thời Minh Mạng, quốc hiệu của nước ta là gì ?


Đại Nam
Năm 1839, vua Minh Mạng đã cho đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam. Quốc hiệu này tồn tại đến năm 1945. Trong 21 năm trì vì (1820-1841), vua Minh Mạng đã xây dựng một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, khiến các nước lân bang nể sợ.
Dưới thời Minh Mạng, kinh thành Thăng Long có tên là gì?


Hà Nội
Dưới thời Minh Mạng, năm 1831, tên gọi Hà Nội chính thức ra đời để thay thế cho Thăng Long trước đó. Theo nghĩa Hán - Việt, Hà Nội có nghĩa là “mặt trong của sông”, do địa hình được bao quanh bởi hơn 10 con sông khác nhau.
Để cầu mưa, chống hạn hán, vua Minh Mạng làm gì?


Phóng thích cung nữ
Theo sách "Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn", kinh đô Phú Xuân gặp hạn hán kéo dài. Để cầu mưa, vua Minh Mạng cho phóng thích bớt cung nữ với hy vọng sẽ có mưa xuất hiện.
Câu nói nổi tiếng của vua Minh Mạng là gì ?


Đạo trị nước phải gây dựng nhân tài
Minh Mạng là vị vua tinh thông Nho học và rất chú trọng giáo dục khoa cử. Ông chính là vị vua triều Nguyễn đầu tiên mở lại các kỳ thi Hội, Đình. Bàn về vai trò của người tài với công cuộc trị nước, vua từng nói rằng: "Đạo trị nước phải gây dựng nhân tài".
---------