BBT : Hoàng Duy Hùng tự đặt ra chủ trương "Cách Mạng Trắng" mà không hiểu chữ cách mạng là gì. Theo nghĩa gốc, chữ cách mạng (Revolution) là hủy bỏ hết để khởi đầu trở lại cho một chu kỳ mới (vòng quay mới = revolution). Cách mạng đối với một thể chế chính trị là lật đổ chế độ đó để thay thế bằng một chế độ mới, thường phải có hy sinh và đổ máu chứ không phải là giương cờ trắng đầu hàng (HDH đặt tên là "Cách Mạng Trắng") từ chối dùng bạo lực hay đổ máu (As a historical process, “revolution” refers to a movement, often violent, to overthrow an old regime and effect complete change in the fundamental institutions of society). Cách mạng ở những nơi không có máu và lực chống đối thì mới có thể được gọi là "trắng" tức không có máu đỏ đổ ra, chẳng hạn cách mạng về kỹ thuật tin học, về y khoa vv… chứ đối vói xã hội con người với bản năng chống đối và đàn áp lẫn nhau thì cách mạng là phá hủy bằng bạo lực và đổ máu để thay thế bằng chế độ mới !
LÁ CỜ TRẮNG CHO "CÁCH MẠNG TRẮNG" của Hoàng Duy Hùng
Nguồn: Diễn dàn Yahoogroups Ngày đăng: 2019-02-23


Cách Mạng Trắng bằng ăn uống nhậu nhẹt
Norris Lee <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:
Lá cờ trắng cho “cách mạng trắng” !
Nhìn hàng vạn người Hongkong xuống đường trước lời kêu gọi của một thiếu niên 17 tuổi để thấy thế nào là cách mạng, thế nào là đấu tranh ôn hòa. Cuộc cách mạng nào cũng nhằm thay đổi một hiện trạng. Để thay đổi hiện trạng đó, cần phải có thế và lực. Muốn tạo lực phải có quần chúng. Muốn có quần chúng phải có chính nghĩa. Nếu không có chính nghĩa thì đó là tuyên truyền bịp bợm và bạo lực như cái gọi là cách mạng vô sản. Chỉ có bịp bợm thì không đủ, may ra chỉ lôi kéo được một vài người cùng chia xẻ quyền lợi, và rất dễ bị lật tẩy, bị lột mặt nạ như đã từng xãy ra.
Cách mạng ôn hòa không có nghĩa là “ngồi nói chuyện với bạo quyền, và ĐẠO ĐẠT lên những nguyện vọng của mình. Đó không phải là cách mạng, mà là cúi đầu XIN XỎ. Cách mạng không thể là lếch thếch kéo nhau đến tư gia bọn cầm quyền để ăn nhậu, để chúc tụng một cách thân mật, vui cười hể hả.
Để thay đổi một hiện trạng bất công do nhà cầm quyền áp đặt bao giờ cũng gian khổ, cũng đòi hỏi hy sinh, kể cả sinh mạng, tù đày, trù dập.
Cách mạng không thể là lủi thủi đến nhà bọn cầm quyền để cùng họ thắp nhang vái lạy tổ tiên và chén thù, chén tạc. Đó là kiếm ăn, là nịnh hót, là cầu lụy, không thể là cách mạng. Chỉ cần nhìn sự phản đối của người dân mà dư luận thế giới đặt tên cho là cuộc cách mạng "Hoa Lài" tại Tunisia, hay cách mạng“ Dù” tại Hongkong, ai cũng thấy cách mạng là thế nào.
Từ đó, nhìn lại cái gọi là “ cách mạng TRẮNG” mới thấy tội nghiệp. Nó thê thảm làm sao. Từ cái gọi phong trào Quốc Dân Hành Động đến Cách Mạng Trắng… lèo tèo mấy mống, chỉ thấy cái tên rất kêu mà rỗng tuếch. Nhìn vào mấy người này, có ai nghĩ họ có thể làm cách mạng ?
Thành ra, màu trắng biểu tượng cho cái gọi là cách mạng trắng cũng biểu hiện rất rõ thực chất của một lá cờ trắng. (đầu hàng !)
Ai là người đứng dưới lá cờ trắng này ? Cứ sắp hàng, để một lần cho rõ trắng đen.
-----
Tuong-Giang TN <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Trong một cái post vừa rồi của anh Norris Lee (?), có nhắc đến SỰ ĐỔI CHÁC GIỮA HOÀNG DUY HÙNG VÀ CSVN VỀ TÍNH MẠNG CỦA TRÊN 100 ĐẢNG VIÊN ĐẠI VIỆT (?) ĐÃ BỊ HDH BIẾU KHÔNG CHO ĐẢNG TA.
Như vậy THẬT LÀ MỘT TRAO ĐỔI KINH HOÀNG!
Chả trách, Hoàng Huy Hùng về lạy tổ tiên của Nguyễn Minh Triết như một Lời Nguyền Thần Phục Vương Triều HỒ TẶC (Và Bất Cứ Hậu Duệ Nào Truyền Ngôi Trong Đảng Ta).
Hoàng Duy Hùng không phải thiếu thông minh mà không hiểu chuyện Giương Cờ Trắng và đem dâng "cả sự nghiệp Dân Cử" của mình cho Vương Triều Hà Nội, là phản quốc,… nhưng Nợ Giang Hồ THÌ PHẢI TRẢ vì Đảng đã tha mạng mình (sau khi HDH hy sinh trên 100 mạng của đồng đội vào tay giặc.
KHỦNG KHIẾP THAY CHO MÀN KỊCH ĐÀNG SAU BỨC MÀN NHUNG NÀY!!!
Ai sẽ trả tiếp và trả dài-dài MÓN NỢ KHÔNG DỨT này cho Hoàng Duy Hùng???
Chính là những Cử Tri Mù Mờ của Houston!
Và sau đó, Cộng đồng Houston và khắp nơi trên thế giới sẽ Lãnh Hậu Quả là một bệnh Trầm Cảm và xuôi tay không còn tranh đấu gì được nữa, VÌ QUÁ NHỤC, giống như những người tù cải tạo hơn 30 năm trước phải "Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt".
Mối nhục này do AI GÂY RA???
Là do chính những tên HOẠT ĐỘNG CHO CỘNG SẢN - rất công khai trước mặt bàng quan thiên hạ - như HOÀNG DUY HÙNG.
Tuy nhiên NẾU KHÔNG CÓ NHỮNG CỬ TRI MÙ, NHỮNG CỬ TRI DI DÂN CHỈ VÌ LÝ DO KINH TẾ (nên không còn nặng lòng vì cái chữ "Tự Do Dân Chủ quá Mơ Hồ" đối với Đất Nước, nên đã và đang có thái độ "sống chết mặc bây" đối với đồng bào trong nước) THÌ CÁI DI HẠI NÀY SẼ KHÔNG XẢY RA.
"Cách Mạng Trắng" là một cái tên hoa mỹ như một đóa Hoa Lài mà Việt-gian Hoàng Duy Hùng đang cố cặm lên một Bãi Cứt Trâu của Nghị Quyết 36 nhằm phá hủy Tinh Thần Chống Cộng và Chương Trình Dân Chủ Hóa VN đầy gian nan của Người Việt Hải Ngoại.
NẾU MUỐN CHẾT NHỤC NHÃ THÌ hãy bầu cho Hoàng Duy Hùng!
Tường Giang.
------------