ĐA SỐ NHỮNG NGƯỜI GHÉT T.T TRUMP ĐỀU SÁNG MẮT RA VÀ NỂ PHỤC SỰ VỸ ĐẠI CỦA T.T
Nguồn: Tin Mới Hoa Kỳ Youtube Ngày đăng: 2019-02-23