Obama "hạ quyết tâm" đánh gục Trump trong mùa bầu cử 2020
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Sự Kiện Trong Ngày [ Channel 1 ] Youtube Ngày đăng: 25-02-2019