Giáo Sư Dương Đại Hải phân tích vì sao 16 tiểu bang Hoa Kỳ kiện TT Trump
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-02-28


Một nhân viên trong ban tranh cử 2016 kiện cái ôm của TT Trump