Chú chó có lòng trắc ẩn
Tác giả: Snehal pandya Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-03-04
A small dog saves leopard cubs from a hungry wolf.