Donald Trump Cho Dân Mỹ Biết Bộ Mặt Thật Của Pelosi Và Đảng Dân Chủ Quá Hổ Thẹn
Tác giả: Chính Trị Hoa Kỳ Nguồn: Hoa Kỳ Ngày đăng: 2019-03-05