Tư bản diễu cợt với XHCN
Nguồn: Giphy Ngày đăng: 2019-03-10
Bernie Sanders của phe XHCN: Chúng ta sẽ xây dựng một xã hội công bằng, cung cấp tất cả mọi thứ miễn phí cho người dân, lấy của người nhiều chia cho người ít, lấy của người giàu chia cho người nghèo.
Donald Trump của phe tư bản: Ý tưởng hay đó. Vậy anh chia cho tôi miếng khoai tây chiên của anh nhé.
Bernie Sanders: (phản ứng đột biến như trong hình)


Không được đụng vào đồ của tui !! ☻☻