Dặn Con Khi Trở Về
Tác giả: Trang Châu Nguồn: Đặc San Lâm Viên Ngày đăng: 2019-03-13

Nay con ăn học đã nên người
Bạn đủ sắc màu chẳng kém ai
Đẹp mặt mẹ cha, thơm nòi giống
Phận lưu vong nay kịp sánh vai.

Lớn lên con biết cha ông ta
Vốn giòng võ kiệt, vốn danh gia
Hiếu, Trung hai chữ là rường cột:
Trung với non sông, Hiếu với nhà.

Nghe con ngỏ ý về quê cũ
Sau tang thương tìm lại thanh bình
Tạo phồn vinh, góp tay xây dựng
Cho người dân áo ấm, cơm lành.

Con nói chiến tranh là quá khứ
Hận thù nào cũng lắng phai đi
Hết chiến thắng, không còn chiến bại
Phải hòa đồng mới hết phân ly.

Con nói sẽ mang luồng gió mới
Làm mát tươi màu lá quê hương
Cho mạ trổ xanh rờn ruộng lúa
Và người người gặt hái yêu thương.

Cha cảm động trước tình gắn bó
Con dành cho vạn dặm quê nhà
Cha chỉ, với vốn người đã sống
Tỏ cùng con vài nỗi xót xa.

Cha không hỏi, chỉ cần con thử
Tự hỏi lòng đất nước bao năm
Hết chiến tranh, hoà bình, thống nhất
Sao người người tất tả chạy ăn?

Con thử hỏi bất công đầy dãy
Sao người người câm tiếng? Vì sao?
Bởi tất cả những người lên tiếng
Bị đọa đày ngục tối, tù lao!

Con nói sẽ hô hào dân chủ
Đòi Tự Do, Bình Đẳng, Nhân Quyền
Tôn giáo phải thuộc về tôn giáo
Và ý dân là ý từ thiên.

Cha hãnh diện con cùng lý tưởng
Chỉ khuyên con bảo trọng hình hài:
Bọn quyền thế sợ nhìn sự thật
Lấy bạo hành che khiếp nhược thôi.

Khi con về sẽ điếc tai nghe
Những con vẹt nhai khẩu hiệu vè
Hãy đi vào đường quanh, ngõ tối
Nghe tiếng dân mới thật não nề.

Khi con về sẽ thấy quê hương
Một chợ trời buôn bán phấn hương
Hãy xót thương nhưng đừng hổ thẹn:
Hỏi xem ai bắt họ đoạn trường?

Khi con về sẽ được khuyên răn:
Chỉ tham quan, chỉ gặp người thân
Hãy nói tốt, cấm lời nói xấu
Dẫu có bao uất nghẹn trong lòng!

Con sẽ nghe trăm lời phủ dụ
Hãy xét suy lòng dạ con người
Xứ luật rừng bàn tay kẻ mạnh
Ngửa hôm nay và lật ngày mai.

Nếu con muốn đem tài, góp sức
Cho tương lai đất nước phú cường
Nhìn đám cháy nhớ đừng chữa ngọn
Con hãy đào tận gốc nhiễu nhương.

Con đã chọn con đường tranh đấu
Cứ vững tin, chướng ngại không sờn
Hãy tiếp lửa cho từng thế hệ
Và cùng đưa lịch sử sang trang.

Trang Châu