Ngày 13/3/2019 : Chiến đấu cơ TQ rớt trên Biển Đông - 2 phi công tử nạn (ở phút 21 trong video)
Nguồn: Trần Nhật Phong - Youtube Ngày đăng: 2019-03-13