Đảng cộng sản là tổ chức phá hoại Phật giáo lớn nhất Việt Nam
Nguồn:  Hiệp hội sinh viên Việt Nam Ngày đăng: 2019-03-26
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, giáo sư triết khoa tại trường Cao Đẳng San Jose Hoa Kỳ cho biết rằng, Đảng cộng sản là tổ chức phá hoại Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Ông nói câu này trong chuyến về thăm Việt Nam trong năm 2017.
Trong ảnh, các giáo sĩ Phật giáo không thờ Phật nữa, rủ nhau đi thờ Hồ Chí Minh theo yêu cầu đặt hàng của đảng cộng sản Việt Nam.
Bạn Nguyễn Quốc Cường bình luận về loại Phật giáo trong tấm hình như sau: “Tôi chẳng thích Phật giáo, vì nó tiếp tay cho cái ác. Phật dạy sống nhịn nhục, thờ ơ với cái ác. Rất thụ động. Cái ác nó tự lớn mạnh nếu không có người đối đầu.
Bạn Nguyên Trường phát biểu về một sư thầy đang quỳ như sau: “Uổng công tao cúi lạy thầy…Thầy lại đi cúi lạy thằng khác mà không phải Thích Ca Mâu Ni…Cuối cùng thì thầy tu theo ai…Thiện ác bất phân
Cái đám quỳ dưới là đám ma tăng cạo đầu, đội lốt cà sa mượn danh thuyết từ bi mà củng cố quyền lực, mong cầu tư lợi. Đám này chính là những kẻ tiếp tay làm cho Phật Pháp suy vong, không phải là tăng nhân, phật tử thực sự…Đời bây giờ khoác áo sư thầy, bao nhiêu vụ tranh chấp trong chùa đấu đá đánh nhau
Bài viết thuộc Chương trình xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan do Hiệp hội sinh viên Việt Nam tổ chức.