Thư ngỏ về việc tổ chức ngày Quốc Hận 30/4/2019 tại Bắc Cali
Tác giả: Trần Song Nguyên Ngày đăng: 2019-03-30
Kính thưa
- Quí Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Bắc California.
- Quí Vị Lãnh Đạo Tinh Thần và Tôn Giáo.
- Quí Bậc Trưởng Thượng, Thân Hào Nhân Sỹ Bắc California.
- Quí Đại diện Hội Đoàn, Đoàn Thể Bắc California.
- Quí Cơ quan Truyền Thông Báo chí,
Kính thưa Quý Vị!
Cá nhân tôi, tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm lên tiếng và trình bày quan điểm của tôi trước đồng hương về những sự việc đáng tiếc xảy ra trong phiên họp của Cộng Đồng ngày 17 tháng 03 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Viêt Mỹ vì tôi là người đã viết và gửi thư qua Email đến quí đồng hương, đòi hỏi ông Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng và Hoàng Trọng Đức phải tổ chức một phiên họp khoáng đại mời quí Đồng hương và quí đại diện Hội Đoàn, Đoàn thể Bắc California đến để minh bạch hóa vấn đề một tổ chức mới vớí danh xưng "Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California", đồng thời đồng chọn Ban Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư 2019. Buổi họp đã không thành công trước những phản ứng rất rõ ràng và dứt khoát của quí Đồng hương Bắc Cali chúng ta.
Kính thưa quí Đồng Hương!
Khi gữi lá thư tường trình những diễn tiến trong buổi họp ngày 21 tháng 02 năm 2019 đến quí đồng hương và yêu cầu 3 ông Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng và ông Hoàng Trọng Đức (Chủ Tọa Đoàn của phiên họp ngàỳ 21 /02/2019) phải thực hiện lời hứa trong buổi họp với tinh thần Xây Dựng, Dân Chủ và tôn trọng quí đồng hương để hoàn thành nhiệm vụ hình thành Ban Tổ Chức Ngày Lễ Quốc Hận 30 tháng Tư, chúng tôi thực sự trăn trở lo âu cho việc tổ chức Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, một sinh hoạt rất quan trọng mà những người Lính như anh em chúng tôi vô cùng quan tâm và nhất định phải được tổ chức một cách trang trọng theo đúng nghi lễ và tinh thần của ngày Quốc Hận với sự tham đự đông đảo của quí dồng hương (rất tiếc ngày họp hôm đó lại không có sự tham dự của quí vị nhân sỹ, quý đại diện những Hội Đoàn, Đoàn Thể Bắc Cali để có thể bầu Ban Chủ Tọa Đoàn điều hành buổi họp (cũng có thể đó là một câu trả lời gián tiếp được gửi đến ban tổ chức nói lên sự bất tín nhiệm và bất hợp tác của quí nhân sỹ và quí đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể Bắc California) và buổi họp trở nên mất trật tự trước phản ứng giận dử của đa số đồng hương. Danh dự và Uy tín của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California đã bị chính những người được đồng hương bầu chọn làm ô uế.
Thưa quí Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Bắc Cali.
Trước sự việc xảy ra ngoài ý muốn của đồng hương Bắc Cali chúng ta và trước sự xáo trộn gây nên tình trạng phân hóa nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt của Cộng Đồng chúng ta, Chúng tôi với tư cách là đồng hương người Việt Tỵ Nạn San Jose và cũng là một trong những hội đoàn "Cãm tình viên" sinh hoạt khá thường xuyên với Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia do ông Phạm Hữu Sơn làm chủ tịch. Chúng tôi xin được đóng góp ý kiến:
1.Từ nhiều năm qua Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư là do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California tổ chức và Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Quân Lực VNCH sẻ được giao trách nhiệm cho Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California tổ chức. Đây như là một văn tự “bất thành văn” của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Bắc Cali chúng ta và Hội Đồng thành phố San Jose đồng thuận.
Ban Đại diện Cộng Đồng của Ông Phạm Hữu Sơn tự động giải tán một cách bất hợp lệ, không thông qua quí đồng hương trong một cuộc họp khoáng đại, đây là một hành động xem thường quí đồng hương và vi phạm những điều lệ sinh hoạt Cộng Đồng được ghi trong Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng năm 2003 :
- Trang 5 (Mọi sinh hoạt của Ban Đại Diện Cộng Đồng phải trong sáng, mimh bạch, chính đáng và thể hiện đầy đủ tinh thần Dân Chủ)
- Trang 15 - Chương VIII - Điều lệ thứ 49 (Nếu vì nhu cầu sinh hoạt và mở rộng địa bàn sinh hoạt, tổ chức của Cộng Đồng có thể thay đổi cơ cấu. Trong trường hợp đó Ban Đại diện Cộng Đồng phải triệu tập một phiên họp khoáng đại để họp bàn và quyết định)
Sự việc ông chủ tịch Phạm Hữu Sơn từ nhiệm và tự động giải tán Ban Đại diện Cộng Đồng để thay đổi cơ chế sinh hoạt tự dựng lên một tổ chức bất hợp lệ dưới một danh xưng khác, không thông qua và chưa hề được đại đa số Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta chấp nhận. cũng đã vi phạm:
- Điều lệ thứ 52.. Trang 16 (Ban Đại diện Cộng Đồng không thể bị giải tán dưới bất cứ áp lực nào)
Câu hỏi mà chúng tôi xin đại diện quí đồng hương đặt ra là: Vì lý do nào? Áp lực nào? mà ông Chủ tịch Ban Đại diện Cộng Dồng Người Việt Quốc Gia phải tự giải tán và trao quyền “ Chủ Tịch” lại cho người thừa kế dưới một danh xưng khác, không thông qua và chưa hề được đại đa số Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta chấp nhận.)
Và một câu hỏi rất quan trọng xin hỏi 3 ông Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng và ông Hoàng Trọng Đức là lý do nào Ông Hoàng Thế Dân và 2 vị nhân sỹ có mặt tại buổi họp tối ngày thứ Năm 21 tháng 02 năm 2019 và xuất hiện cũng như phát biểu trong chiều biểu tình ủng hộ Tổng Thống Hoa Kỳ do các ông tổ chức vào chiều ngày thứ 7 tại Grand Century Mall?
Ban Đại diện Cộng Đồng của ông Phạm Hữu Sơn đã tự động giải tán và ông Phạm Hữu Sơn đã chối từ nhiệm vụ đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali thì không có lý do gì đồng hương chúng ta lại không quan tâm.
Kính thưa quí vị!
Sau khi ông Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng rời phòng họp cá nhân tôi có đến tiếp xúc ngoài khuôn viên của Trung Tâm Sinh Hoạt Việt Mỹ và tôi đã hỏi thẳng ông Phạm Hữu Sơn:
- “Vì việc chung, chúng tôi vẩn xem Ông là Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG và ông có đủ can đảm nhận lảnh trách nhiệm tổ chức NgàyQuốc Hận 30 tháng Tư hay không?
Thưa quí vị, Ông Phạm Hữu Sơn im lặng không trả lời và ông Vũ Huynh Trưởng tuyên bố :
- “ Cộng Đồng chúng tôi vẫn tô chức”
Tôi hỏi tiếp
- Các anh nghĩ thế nào khi tô chức ngày Quốc Hận chỉ có vài ba chục người tham dự giống như ngày Thượng Kỳ đầu năm?”
Vũ Huynh Trưởng trả lời rất thẳng :
- “chúng tôi không cần! Đồng hương đến hay không đên chúng tôi không cần!”
Không cần đồng hương ? thế thì cái tổ chức bất hợp lệ của các ông tự dựng lên Đại Diện cho Ai? Có thể ông Vũ Huynh Trưởng phải dựa vào một thế lực nào đó sau lưng nen mới khinh thường và mạnh miệng tuyên bố không cần sự tham dự của quí đồng hương trong ngày Quốc Hận 30 tháng Tư.
Thưa qúí Đồng Hương!
Theo thiển ý của chúng tôi, và đúng theo tinh thần mà ông Phạm Hữu Sơn và Vũ huynh Trưởng đã từng nhiều lần phát biểu trước Đồng hương trong những buổi sinh hoạt Cộng Đồng là các ông luôn luôn đặt quyền lợi chung của Cộng Đồng lên trên hết, bên cạnh đó là tấm lòng hy sinh “Ăn cơm nhà, vác ngà voi” xả thân phục vụ quí Đồng hương vô vụ lợi, và nhiều lần kêu gọi đồng hương chúng ta nên đoàn kết xây dựng một Cộng Đồng vững mạnh (tuy nhiên chính các ông là người tạo nên những nguyên nhân gây ra sự phân hóa, mất đoàn kết trong Cộng Đồng) vì thế chúng tôi đề nghị các ông nên tự giác giải tán tổ chức bất hợp lệ do các ông dựng lên và quí vị thành viên đã được giao cho những chức vụ trong ban Tân đại diện cũng nên bình tâm nhận xét một cách trung thực, đúng đắn về những việc làm không đúng, đi ngược lại ý muốn của quí đồng hương. Xin quí vị hãy mạnh dạn lên tiếng từ chức rút tên ra khỏi Ban Tổ chức bất hợp lệ trước khi Đồng Hương Bắc Cali đồng lên tiếng tẩy chay và bất hợp tác…
Kính thưa quí Đồng Hương!
Trước tình hình vô cùng xáo trộn, nghiêm trọng ảnh hưởng đến những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali chúng ta, và hiện tại trước mắt Cộng Đồng chúng ta còn có rất nhiều sinh hoạt cần phải thực hiện và yểm trợ, anh em chúng tôi mạnh dạn đề nghị quí Đồng hương miền Bắc California, quí vị Nhân Sỹ, quí đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn giáo, quí Chiến hữu Cựu Quân Nhân QLVNCH, vì việc chung của Cộng Đồng hãy cùng nhau lên tiếng và đứng ra nhận lảnh trách nhiệm được Đồng Hương giao phó:
1.Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư tại San Jose.
a. Khẩn cấp thành lập Ban tổ chức Lễ Quốc Hận 30 tháng Tư
b. Yêu cầu Ông Phạm Hữu Sơn bàn giao giấy phép tổ chức Ngày Quốc Hận tại Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara cho Đồng Hương Bắc Cali chúng ta để tiếp tục tổ chức vì Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali do Ông làm chủ tịch đã bị chính ông âm thầm khai tử một cách bất hợp lệ.
c. Gửi thư đến Hội Đồng Thành Phố, Ban Giám Sát Quận Hạt Santa Clara để giải thích lý do về sự thay đổi Ban đại diện tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư.
2. Tổ chức một phiên họp khoáng đại mời tất cả quí Đồng Hương, quí Đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể Bắc California tham dự để cùng thảo luận, đóng góp ý kiến trong tinh thần Dân Chủ, xây dựng để thành lập một Ủy Ban Bầu Cử tiến hành việc lựu chọn Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali một cách chính danh, rõ ràng và minh bạch.
Đã đến lúc quí Đồng hương, tất cả mọi người, nhất là những chiến hữu, những Hội Đoàn Cựu Quân Nhân VNCH phải lên tiếng, xin đừng thờ ơ, im lặng trước sự sống còn của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta. Chúng ta không thể chấp nhận một Ban Đại diện tự biên tự diễn, khinh thường đồng hương và chưa hề được Đồng hương Bắc Cali chúng ta công nhận và đồng thuận qua những phiên họp được mở rộng để quí đồng hương đóng góp ý kiến và quyết định.
Kinh Thưa
Quí Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Bắc California.
Quí Vị Lãnh Đạo Tinh Thần và Tôn Giáo.
Quí Bậc Trưởng Thượng, Thân Hào Nhân Sỹ Bắc California.
Quí Đại diện Hội Đoàn, Đoàn Thể Bắc California
Quí Cơ quan Truyền Thông Báo chí,
Ngày Chúa Nhật 31 tháng 03 năm 2019 nhóm anh chị em trẻ đồng tổ chức một buổi họp khoáng đại quan trọng liên quan đến tình trạng Cộng Đồng tại:
Trung Tâm Sinh Hoạt Việt Mỹ
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY CENTER
2072 Lucretia Avenue, San Jose, CA 95122
Sunday, March 31st, 2019 from 12:00 PM to 3:00 PM
Đây là một cơ hội để tất cả mọi người, mọi giới ngồi lại để thảo luận hầu tìm một giải pháp thích hợp với tình hình hiện tại .Kính xin tất cả quí vị dành chút thời giờ quí báu cùng đến tham dự để đóng góp ý kiến xây dựng để tạm thời kiện toàn và tổ chức những công tác sinh hoạt Cộng Đồng sắp tới. Luôn tiện cũng mạo muội đề nghị với Ban Tổ Chức buỏi họp Cộng đồng ngày 31 tháng 3 năm 2019 sau khi hoàn tất nghi lễ Chào Quốc Kỳ nên bầu Chủ Tọa Đoàn để điều hành buổi họp hầu tránh tình trạng hổn loạn như buổi họp ngày 17 tháng 3 2019 vừa qua.
Trân Trọng Kính Chào!

BĐQ Trần Song Nguyên.