Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ ngay sau khi chốt nhân sự cho đại hội 13?
Nguồn: VN LIVE - Youtube Ngày đăng: 2019-04-04