32 tổ chức, hội đoàn tại Pháp kêu gọi Tẩy Chay và Biểu Tình phản đối các buổi văn nghệ vui chơi trong Tháng Tư Đen
Tác giả: 32 Tổ chức người Việt tại Pháp Ngày đăng: 2019-04-08
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, vùng Victoria kêu gọi tẩy chay các buổi văn nghệ do văn công VC từ VN sang trình diển trong tháng Tư Đen năm 2019