ĐÒI NỢ MÁU

Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT Ngày đăng: 2019-04-09

Các bạn trẻ, thanh sinh viên Hà Nội,
Huế, Sài Gòn, không thấy nhục hay sao
Mẹ Việt Nam đang khẩn thiết kêu gào
Hãy cứu nước khỏi rơi vào tay giặc.
Phải đứng dậy , tiến lên không lùi bước
Nhào xuống đường truy tìm giết đảng viên.
Diệt ba đời bọn giặc Cọng công an,
Trừ hậu họa lũ Việt gian bán nước .
Cha mẹ bạn bị “ phản dân” đấu gục
Tại sân đình tức hộc máu chết tươi.
Anh chị em bị chôn sống nửa người
Với bản án con cái nòi địa chủ.
Năm cải cách (1) Biển đông gầm, đất lở 
Người giết người do đấu tố dã man
Đạt chỉ tiêu chết non cả triệu dân
Bằng pháp lệnh Hồ chí Mính ấn ký.
Thời mạt vận, giặc “ Sao Vàng “ ác quỷ
Đang lộng hành hút máu mủ nhân dân
Biến tài nguyên thành tư hữu cá nhân.
Đảng lãnh đạo thuộc thành phần thối nát.
Bạn còn nhớ, hàng triệu người dân chết
Trên đại dương, trại cải tạo rừng sâu
Người Quốc gia bị chặt cổ bêu đầu
Vì chống đối cờ “ vàng sao” ô nhục.
Xin Hỏi thật bạn công dân nước Việt,
Có bao giờ thấy hãnh diện hay chưa ?
Mang visa nước Dân Chủ Cọng Hòa (2),
Đi xuất ngoại bị người ta khinh bỉ ?
Dân tộc Việt, Tổ tiên ta hào khí
Bốn ngàn năm viết trang sử oai hùng
Chưa bao giờ chịu nhục giặc xâm lăng
Không lẽ bạn nay cam đành khuất phục ?
Là con cháu vua Hùng Vương Việt tộc,
Thuộc giống nòi Lý Thường Kiệt, Quang Trung,
Là anh hùng Phù Đổng, nữ Trưng Vương
Có sứ mạng hoàn thành trang sử mới.
Hởi các bạn Thanh Sinh viên Hà Nội
Huế, Sài Gòn đồng quật khởi vùng lên.
Hãy truy lùng bọn Cọng Sản công an,
Gây nợ máu, phải trả đền bằng máu .

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

(1) năm 1954 Miền Bắc thẳng tay phát động quần chúng : cải cách ruộng đất.
(2) Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa