So sánh để thấy sự khác biệt
Tác giả: Minh Sơn Ngày đăng: 2019-04-18


Đại tá Bắc Việt Bùi Tín đưa bàn tay của mình về phía một nhân viên an ninh Nam Việt Nam (không xác định) khi bắt đầu một cuộc họp chung giữa JMC và ICCS ở Sài Gòn, ngày 4 tháng 2 năm 1973. Nhân viên an ninh đã từ chối bắt tay. Ảnh: AP Photo / Neal Ulevich


Và đây là sự hèn hạ của tên Hoàng Duy Hùng, cúi đầu xin được bưng bô cho Việt Cọng.


Sự khác biệt giữa chó no và "CHÓ" ĐÓI