THÁNG TƯ ĐEN QUỐC HẬN
Tác giả: Nguyễn Đạt Ngày đăng: 2019-04-26

Tháng Tư Đen khắp nơi sầu hận
Thương đồng bào ở tận bên nhà
Sống đời nô lệ xót xa
Trâu cày ngựa cỡi thật là thảm thương

Hoạ mất nước khó đường trốn tránh
Chống xâm lăng trút gánh cho ai ?
Vi Xi (VC) bán nước dài dài
Sĩ phu ái quốc trong ngoài làm sao ?

Người trong nước cất cao tiếng nói
Bị cường quyền còng trói dẫn đi
Tay không làm được chuyện chi
Sống thân trâu ngựa còn gì tương lai ?

Người hải ngoại còn ai tha thiết
Sự nguy vong nước Việt dân Nam ?
Mặc cho đảng Cộng gian tham
Phản dân bán nước cứ làm thẳng tay

Tiền của dân đêm ngày vơ vét
Tiếng oán than gào thét vang trời
Uổng sinh ra sống kiếp người
Đau thương khổ nhục cuộc đời dân đen
Nhà nước Cộng ươn hèn với Chệt
Ác với dân y hệt tác phong
Hồ tinh tàn hại non sông
Hoạ gieo tận diệt giống dòng Rồng Tiên

Nghị Quyết Cộng dùng tiền mua chuộc
Bọn nằm vùng tạo cuộc phong ba
Cộng đồng hải ngoại Quốc Gia
Quậy cho tan nát để mà giật dây

Nọ những kẻ mặt dầy đanh đá
Kia những thằng đá cá lăn dưa
No cơm rửng mỡ sớm trưa
Chào mừng vô sỉ đón đưa dâm tà

Ngày qua ngày hát ca đú đởn
Trò tục dâm trửng giỡn vui chơi
Than ôi, chẳng lẽ đến thời
Sĩ phu đốn mạt làm người vô lương ?

Thơ với thẩn văn chương xóm đĩ
Chẳng làm người, làm quỷ làm yêu
Mặc cho non nước tiêu điều
Mặc cho dân tộc quạ diều rỉa thây

Tháng Tư Đen lần nầy càng hận
Hận non sông lận đận nguy nan
Hận quân rửng mỡ dâm loàn
Hận bầy nghịch tặc Việt gian dẫy đầy

Bút thần vẫn đêm ngày xông xáo
Vạch mặt loài ngược ngạo vô lương
Cả kêu đồng bạn, đồng hương
Cùng nhau góp sức dẹp phường gian manh

Nguyễn Đạt