“Không kháng chiến”, Đỗ Hoàng Điềm quen thói nói dối, giờ đây Việt Tân ma có chạy đằng trời cũng không thoát lưới luật pháp.
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú Nguồn: Đạm Phong - Youtube Ngày đăng: 2019-05-16