BỨC THƯ NGỎ
Kính gởi ông NGUYỄN TÂM, nghị viên khu vực 7 thành phố San Jose.
Thưa nghị viên Nguyễn Tâm,
Trong cuộc phỏng vấn của ông Giám Đốc hệ thống truyền hình truyền thông và nhựt báo Calitoday ở Phút thứ 35:12: Ông Nam hỏi "Như vậy từ cái góc độ đó anh nhìn về nghị quyết Westminster đúng hay sai?
Ông, Nguyễn Tâm đã trả lời (Trích) "thưa không, nếu anh chưa đọc anh đọc tôi sẽ giải thích là như thế này này dưới Westminster rõ ràng, CHỈ CẤM CÁI NÀY NÀY" Cấm nhân viên thành phố không đưọc treo cờ, không có gì khác, đọc lại đi (Câu anh ngữ) thành ra thành phố Westminster muốn làm việc đó, nói mọi người biết chúng ta cấm, thật ra xin lỗi anh hỏi lại Vũ Hoàng Lân đi, chính Westminster bây giờ không trả lời cho người dân bây giờ không trả lời câu hỏi đó... xin mời Kiêm Ái đọc lại nội dung đi.." (Hết trích) Thưa nghị viên Nguyễn Tâm, chính ông phải đọc lại nghị quyết của thành phố Westminster vì trong câu trả lời của ông, ông đã có can đãm "giấu mặt trời vào túi giữa ban ngày trời nắng chang chang và ông đang đứng giữa sân", vì câu 2 của nghị quyết 4818 thành phố Westminster viết:
SECTION 2. The Mayor and City Council further express that they are opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam within Westminster City limits. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny, and for this reason the Mayor and City Council further resolve that it should not be displayed by the City on any of its properties."
Dịch Việt ngữ: "Phần 2. Thị trưởng và Hội đồng Thành phố bày tỏ rõ ràng hơn rằng họ phản đối việc trưng cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giới hạn của thành phố Westminster. Cờ này có lịch sử và liên tục phục vụ như là một biểu tượng của chế độ độc tài và tàn bạo, và vì lý do này, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tiếp tục quyết định rằng nó không nên được trưng bày bởi Thành phố trên bất kỳ tài sản nào của Thành phố".
Nếu ông vẫn muốn "giấu mặt trời vào túi áo", thì ông có thể gọi phôn lại thị trưởng thành phố Westminster xin một photocopy, và chúng tôi hiện đang giữ một bản làm bằng.
Trong khi đó nghị quyết 3.8, section 2 ghi (trích):
"SECTION 2. The City expresses opposition to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam on any City owned flag pole". Dịch Việt ngữ: "Phần 2. Thành phố bày tỏ phản đối việc trưng bày cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào Thành phố làm chủ".
Hai chúng tôi, cụ Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn/Kiêm Ái đã đọc đi, đọc lại nhiều lần, biết chắc "mắt chưa lòa" và "trí chưa lú lẫn, đần độn", chúng tôi thấy từ đầu ông đã sai, do đó đã nhiều lần chúng tôi mời ông cùng chúng tôi "thảo luận" hay "bàn luận", hoặc "tranh luận công khai", so sánh 2 nghị quyết này, cái nào lợi cho VC và cái nào lợi cho đồng hương tị nạn Cọng Sản. Nhưng, ông đã im lặng.
Do sự im lặng hoặc né tránh của ông, ngay cả khi ông nhờ ông Phạm Hữu Sơn mở cuộc họp cử tri khu vực 7 để ông "giải thích" nhưng không mời báo chí, cũng không gọi chúng tôi, và ông cũng nói từ đầu chí cuối không cho ai đặt câu hỏi, với những lời lẽ với chiều hướng "giấu mặt trời vào túi áo"
. Hai chúng tôi tưởng như vậy là ông đã mặc nhiên chịu thua, chịu thua
Không ngờ, trong cuộc phỏng vấn của ký giả Nguyễn Xuân Nam, ông đã cường điệu, cắt đầu, tề đuôi nghị quyết Westminster và đã nói những điều đầu ngô mình sở, không dính dáng gì đến nội dung của nghị quyết Westminster để tránh né câu hỏi. Nói cách khác là ông đã nói sai sự thật, ông còn viện dẫn lời cựu Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Phan Quang Nghiệp để biện minh cho ông, do đó chúng tôi cũng mời cựu Thiếu Tá CSQG Phan Quang Nghiệp tham dự cuộc tranh luận, so sánh 2 nghị quyết, cái nào lợi cho VC, cái nào hại cho người chống Cộng
Để rộng đường dư luận, để đồng hương tị nạn Cọng Sản nói chung (cả thế giới) nhứt là cử tri khu vực 7 nói riêng, chúng tôi Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn/Kiêm Ái kính mời nghị viên Nguyễn Tâm tham dự một cuộc tranh luận công khai, có báo chí và đồng hương tham dự.
Trước đây, chúng tôi cũng có xin ý kiến các bậc trưởng thượng, các thân hào nhân sĩ đang lo "KẾT HỢP 2 CỘNG ĐỒNG" nhận định về nghị quyết 3.8 có lợi hay có hai cho người Việt tị nạn Cọng Sản, nhưng mọi người cũng đều im lặng, ngoại trừ ông Vũ Huynh Trưởng viết ngắn gọn "để ra tòa án trả lời luôn thể". Vì thế, để dư luận nhận biết đâu phải, đâu trái, chúng tôi cũng xin mời, nếu bất cứ ai muốn "đạt mặt trời chính ngọ ra giữa sân". Nói cách khác là để xác định đúng/sai để có hướng đi đúng đường lối chống Cọng chính xác. Chúng tôi rất hoan nghênh và trân trọng kính mời mọi người. Xin lưu ý, thời gian tranh luận giới hạn trrong tháng Tư năm 2018 ngoại trừ những ngày lễ tưởng niệm NGÀY QUỐC HẬN 2018 tại địa phương San Jose. Địa điểm là Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California số 1141William Street, San Jose, CA 95116, ngày giờ tùy nghị viên Nguyễn Tâm quyết định.
Rất ước mong nhận đưọc sự chấp thuận tranh luận của nghị viên Nguyễn Tâm càng sớm càng tốt, tốt nhứt là trước ngày 15.4.2018 để tiện việc sắp xếp.
Trân trọng kính mời.
San Jose, ngày 6 tháng 4 năm 2018
Kính thư,
Võ Tử Đản và Lê Văn Ấn/Kiêm Ái
Ghi chú: Thư này sẽ gởi đến nghị viên Nguyễn Tâm qua đường bưu điện, Qua email cũng như trên dư luận quần chúng.
----------------------- 
Ý kiến độc giả :Bởi vì cỏ là thứ "khó tiêu hóa" nên cần phải nhai lại rất nhiều nhiều lần, Nguyễn Tâm là loại cỏ khó nhai !!
Kim Hoa Bà Bà