Lời nói dối của Barack Obama và sự cuồng tín nguy hiểm của ‘hiệu ứng đám đông’
Nguồn:  Đại Kỷ Nguyên TV -Youtube Ngày đăng: 2019-05-23
Chúng ta vẫn hay lên án việc phán xét người khác. Tất nhiên, từ một vài chi tiết và hành động không đẹp của một người, ta không nên vội kết luận tiêu cực về họ. Thế nhưng, ở chiều hướng ngược lại, việc tôn thờ hay kính ngưỡng một ai đó vì câu chuyện thành công của họ cũng là một hành động thiếu cân nhắc mà chúng ta cần phải tỉnh táo để không trở thành những người bị xỏ mũi dẫn dắt.