NGÀI NÓI CHẬM QÚA !!!
 
Tòa Thánh bác bỏ tin đồn sắp ký thỏa thuận với Trung Quốc