THỜI SỰ NGÀY 04 THÁNG 06-2019
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-06-05
Phần 1

Phần 2