Thêm tin tức về chuyện Trung Cọng lập Làng Tộc Kinh cho người Việt ở Bussy Saint Georges
Tác giả: Nguyễn Cao Đường Ngày đăng: 2019-06-25
Thân chào các bạn,
Xin chuyển đến các bạn lá thư của Thị trưởng Bussy Saint Georges trả lời cho Nhóm bạn Tinh Thần Diên Hồng.
Theo thư thì bọn Tàu cộng và Thị xã Bussy Qaint Georges đã lui bước trước sự phẩn nộ và chống đối dự án tạo một Quốc Gia Tộc Kinh tại thị xã Bussy Saint Georges.
Dự án này nằm trong mưu đồ của bọn Tàu cộng trong chiến lược "môt vòng đai, một con đường" mà tên Tập Cận Bình đưa ra nhằm phát triển chủ nghĩa bá đồ!
Thế mà, có một số người Việt, trong đó có tên Trần Nghĩa Hiệp, đã đành tâm phản bội dân tộc đi làm tôi tớ cho Tàu cộng bằng cách ủng hộ dự án này. Đã vậy tên Hán nô TNH này còn vênh váo đứng ra tuyên bố "rất hãnh diện và sung sướng" khi thấy dự án thành hình! Sau đó còn nói với nhiều người và lên Facebook rằng hắn, sau bao nhiêu năm, đã tìm ra nguồn cội của mình và những ai chống lại là những người ngu!
Mặc dù ông thị trưởng viết trong thư là dự án đã tự hủy bỏ, nhưng chúng ta cần phải luôn cảnh tĩnh!
Paris, ngày 23/06/2019
Nguyễn Cao Đường
BUSSY Seine et Marne
Quận Torcy, Tổng Torcy
Cộng Hoà Pháp
***
Lá thư của thị trưởng Bussy Saint Georges
Bussy Saint Georgesm ngày 18/06/2019
Văn Phòng Thị trưởng YD/CTG
Quý Bà, Quý Ông,
Năm 2018, thị xã Bussy Saint Georges đã tiếp đón, theo lời yêu cầu của họ, một phái đoàn những người có thể đầu tư chú ý đến một phần của vùng Rûcherie với một dự án phát triển kinh tế, là điều duy nhất được cho phép trên khu vực địa ốc này.
Phái đoàn này gồm những người gốc Tàu cũng như Việt.
Trong khuôn khổ những quyền của vùng địa phận-phát triển kinh tế, chúng tôi đã trả lời thuận lợi cho lời yêu cầu này trong việc tiếp đón họ.
Trong dịp giao dịch này, hai bên hiện diện đã ký một văn bản cam kết ghi các chi tiết mà mỗi bên phải thi hành để có hy vọng là dự án sẽ được trình lên Cơ Quan Công Quyền ÉPAMARNE, là chủ và lo quy hoạch vùng địa ốc liên hệ này.
Sau buổi họp dự bị này, phái đoàn mong muốn tổ chức một ngày sinh hoạt văn hoá, nhưng thị xã đã không đưọc thông báo trước.
Rất xa chúng tôi, ý nghĩ tranh cãi trước sự kiện đã được trình bày, thị xã không muốn thiếu lịch sự đối với những người khách mặc dù họ đã có thái độ hành xử sỗ sàng.
Một thời gian sau đó, một tập thể, được huy động bởi một số người nhân danh một khuynh hướng chính trị Việt nam muốn can thiệp với chúng tôi về chủ nghĩa bá đồ của Xứ Tàu qua buổi lễ này.
Ý muốn của thị xã là đã không bao giờ đụng chạm một cộng đồng nào, chúng tôi được lợi lộc gì?
Chúng tôi rất lấy làm tiếc là buổi hẹn này, và những việc làm một cách tự tiện của phái đoàn này đã chạm lòng sự nhạy cảm của một số người.
Nhưng chúng tôi vẫn bị buộc phải nhắc 3 điểm quan tọng mà một vài người phản đối hay xách động đã cố ý lờ đi:
- Những vùng địa phận không có thẩm quyền về những ngoại giao quốc tế, thành phố Bussy Saint Georges không ở ngoài lệ. Thẩm quyền của chúng tôi vẫn luôn nằm trong phạm vi kinh tế.
Chúng tôi đã đón và sẽ tiếp tục tiếp rước những phái đoàn để họ trình bày những dự án và chúng tôi sẽ ký những văn bản liên quan đến những dự định cần thiết để đặt những điều kiện phải được thực hiện để cho ra đời một dự án. Nếu những điều kiện không được thực hành, dự án tự nó sẽ bị bỏ rơi, như sự việc của hồ sơ này.
- Ngoài ra không có chuyện bán đất; Thanh phố không là sở hữu chủ của mảnh đất và không có quyền quyết định và Vùng Kế Hoạch chưa được tạo dựng theo pháp lý.
Cộng Hoà là Một và Bất Khả Phân, không phải là một tổng hợp các cộng đồng mà là MỘT cộng đồng. Tham gia vào, dù cư ngụ trên đó, hay dù có hoặckhông quốc tịch Pháp, là chấp nhận thuộc vào duy nhất một cộng đồng. Tất cả những nhận xét về căn cước chỉ là phụ đối với ý thức thuộc về cộng đồng quốc gia. Do đó, trong khuôn khổ này, chúng tôi rất nhạy cảm trước những báo động về cảm tưởng liên quan đến chủ trương bá quyền, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cứu xét một hình thức đòi hỏi chính trị hay đất đai cho những gì không thuộc thẩm quyền của thị xã hay lợi ích của thành phố.
Chúng tôi muốn trao thông điệp này cho những đoàn thể quy tụ đồng bào chúng tôi gốc Việt và ngay cả những thành viên của Hội Đồng Quản Trị ÉPAMARNE để làm sáng tỏ và đóng lại vấn đề này. Nếu chúng tôi không bỏ qua những sự lạm dụng của vài người, chúng tôi cũng không thể chấp nhận việc đồng bào của chúng tôi gốc Việt làm đối tượng cho mưu mô của một tập thể mà những dây tơ mối nhợ chưa đưọc rõ và những lợi dụng tình thế rất liều lĩnh, và đã được cung cấp những tài liệu đúng ra đã phải được giữ kín (thư ngỏ).
Ngoài ra cũng nên biết là chúng tôi đã vẫn không hề có tin tức gì của phái đoàn này, và họ cũng vẫn không trả lời cho những bó buộc ghi trong văn bản cam kết, do đó đã làm bỏ rơi tất cả những tham vọng của họ.
Toi xin, Quý Bà, Quý Ông, nhận nơi đây lời chào trang trọng của tôi.
Thị trưởng
Yan DUBOSC
Chủ tịch CA của ÉPAMARNE