Hoa ĐÀI dung dị ngát hương
Bông DỪA sặc sở tanh nồng Hán Nô
Tác giả: Trần Hùng Nguồn: Người Việt Giữ Nước Việt Ngày đăng: 2019-07-09
Hoa Đài Loan      <===>     Hoa Bến Tre
Cũng là một kiếp nữ nhi
Cũng là chính khách nhứt, nhì quốc gia
Ấy mà người Phụng - kẻ Gà
Người thì cương nghị, kẻ là vong nô

Người không cam kiếp Hán nô
Đó là bà Thái xứ Đài nhấp nhô
Kẻ cam làm kiếp Hán nô
Đó là ả Nguyễn xứ dừa Bến Tre

Người không xườn xám, váy hoa
Nhưng lòng cương nghị, sáng lòa Anh Thư
Kẻ thì không biết hổ ngư
Áo dài trăm bộ vẫn hư, vẫn hèn

Kim Ngân, cộng cái thấp hèn
Anh Văn, nữ tướng như Sen, như Hồng
Giống Rồng thì đẻ ra Rồng
Việt gian, cộng phỉ sanh dòng Hán nô

Nhục thay con cháu tặc hồ
Cam tâm làm kiếp Hán nô cúi lòn
Thái Anh Văn dạ sắt son
Kim Ngân cộng cái cúi lòn, bưng bô./.

Tran Hung.Ngộ tặng Lị cái chìa khóa Pự để xỏ cho vừa cái lổ khoa Pự của Lị nè. Xỏ xong rồi thì mở cánh cửa rộng ra cho Ngộ chui vô nghen !!