Tin vui: Gia đình quan chức Việt Cộng sẽ bị Canada tống cổ, tịch thu tài sản vì Luật Magnitsky
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2019-07-11