Duterte RUN SỢ bèn quay lưng 180 độ chống phá TT Donald Trump để kết bạn với Tàu Cộng
Nguồn: News Today - Youtube Ngày đăng: 2019-07-12