HOAN HÔ NGƯỜI VIỆT PHI LA
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2019-07-24

Tin văn công VC Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát tại Phila ngày 27/7/2019 và sự tẩy chay ca nô của Cộng Đồng VNTNVC tại Philadelphia.
 
Tên văn công họ Đàm này
Lại mò đến Mỹ múa may nữa rồi
Lý còn, Đàm dám trêu ngươi ?
Hơi cay Lý xịt, Đàm rơi mất hồn
Đàm đem văn nghệ loài chồn
Bịp lừa tình cảm cội nguồn, nhân sinh
Đang rao sứ mạng Ba Đình
Lý đưa hoa, vẹm cúi mình nhận hoa
Hơi cay Lý Tống xịt ra
Vẹm Đàm hoảng hốt mắt loà, hồn bay
Cuống cuồng bưng mặt che mày
Tưởng đâu là trái đất này nổ tung
Tỉnh rồi Đàm mới hãi hùng
Thì ra Tị Nạn không dung giặc Hồ
Không dung cả đám ca nô
Thi hành sứ mệnh xoá mờ lằn ranh
Mặt Đàm như nhái, tái xanh
Tìm đường chuồn thẳng, trốn nhanh, chạy dài
Bao năm không dám vãng lai
Sợ rằng Lý Tống lại cài thêm hoa
Bây giờ Lý Tống đi xa
Ca nô lại đến lân la giở trò
Lại đem tiếng hát câu hò
Để mà quảng cáo cho lò sát sinh
Ca nô Đàm ở Ba Đình
Nhưng ai móc nối và nghinh tiếp Đàm???
LÀ NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM
THƯƠNG DÂN XÓT NƯỚC CÓ LÀM THẾ KHÔNG?
Đảng thì dâng chệt núi sông
Tàu thì Hán hóa con Rồng cháu Tiên
Tân Cương, Tây Tạng là miền
Tương lai ta đấy, xích xiềng cùm gông
Đàm là Chủ Tịch văn công
Đem bùa ru ngủ cộng đồng chúng ta
Hỡi lòng yêu nước, thương nhà
Đừng mê tiếng hát lời ca của Hồ
Tiếp tay cho bọn trở cờ
Ngàn năm dù khuất còn dơ tiếng cười
Hãy mau thức dậy làm người
Niềm đau nỗi nhục kiếp Hời còn đây!
Vi ai lưu lạc đất này ?
Nhớ cho, vì cộng đọa đày mà ra !

Hoan hô NGƯỜI VIỆT PHILA (Philadelphia)
TINH THẦN LÝ TỐNG, QUỐC GIA, DIỆT BÙA

Ngô Minh Hằng