HOUSTON NHẬT KÝ P2 26/7/2019: Lại có thêm nhiều tầng lớp lên án TQ với TT Trump
Tác giả : Trần Nhật Phong Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-07-27